Mogenstrup - friluftsfaciliteter

Formålet med projektet er at forbedre udefaciliteterne i området gennem nye skolespor og stisystemer langs Karup Å. Derudover etableres bålhytte med grillplads samt multibane og fitness-motionsstammer. Hytterne vil give mulighed for naturformidling og udeundervisning. Derudover vil områdets historie og natur blive formidlet gennem opstillede tavler ved åen og ved det nye kommende skolespor, som skal motivere til læring om historien, stedet og naturen.

UPDATE: Projektet er afsluttet. Der er etableret multibane, motoriksystemer, svævebane, bålhytte med shelter og hytte med skur. Nedenfor ses et par billeder af nogle af de nye faciliteter.

Foto: Anette Bak Pedersen

Foto: Anette Bak Pedersen 

 

Ansøger for projektet: Øster Sogns beboerforening

Kontaktperson: Anette Bak Pedersen

Tidsperiode: Projektet blev afsluttet i november 2014

Deltager i partnerskabet:

  • Øster Sogns beboerforening
  • Øster Sogns Udvikling
  • Hjelm Hede Friskole og Børnehaven Blæksprutten
  • Mogenstrup Idrætsforening
  • LAG- Holstebro og Holstebro Kommune
  • Vuggestuen Søstjernen

Projektets samlede udgifter: 1.066.448 kr.

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber: 400.000 kr.

Frivillige arbejdstimer: 864