Selde Vig - Friluftsfaciliteter

Der etableres et overdækket fugletårn i udkanten af det fredede område op til en eksisterende krat-bevoksning. Adgangen til fugletårnet skal ske fra Rimmersvej via en eksisterende trampesti, der ligger op til det fredede område. Der etableres en træbro over en bæk for at forbinde stien med det fredede område. Ved landevejen etableres en enkel holdeplads uden fast belægning. På den anden side af Selde Vig ligger en fredet gruppe af oldtidshøje, Sundshøjene.

Gennem projektet gives offentligheden adgang til at opleve et unikt, fredet naturareal. I fugletårnet informeres om det fredede område, dets botaniske værdier, fugleliv og områdets samlede seværdigheder og friluftsmuligheder.

Projektarealet omfatter den fredede Risum Strandeng på 27,6 ha. Projektet indgår i en helhedsplanlægning af den fremtidige rekreative adgang til hele Selde Vig området. Der er stor lokal efterspørgsel af rekreative områder.

Skive Kommune står for den videre behandling i forhold til div. tilladelser.

colourbox

Kommune : Skive

Ansøger : Skive Kommune

Tilskud bevilliget : 536.400 kr.

Projektet afsluttes senest: 31. oktober 2011