Friluftskonferencen 2019

”Mulighedernes rum – friluftsliv i vores fælles natur”

Naturstyrelsen inviterede sammen med KL landets kommunale topchefer og en række samarbejdspartnere til konferencen ”Mulighedernes rum – friluftsliv i vores fælles natur”. Konferencen gav inspiration til, hvordan Naturstyrelsens arealer kan være den oplagte ramme for flere og bedre friluftsmuligheder for borgerne gennem partnerskaber med landets kommuner og en række samarbejdspartnere. 

Naturstyrelsen ønsker at indbyde og inspirere til nye og flere samarbejder. Derfor blev landets kommunale topchefer og en række af Naturstyrelsens samarbejdspartnere inviteret for at vidensdele og give konkrete eksempler på, hvordan kommunerne kan indtænke Naturstyrelsen og de statslige naturarealer som ramme og udmøntning af kommunens indsatser. Både når det gælder bynær skovrejsning og muligheder for friluftsliv tæt på borgerne, natursociale aktiviteter, sundhed og motion samt naturforståelse for børn og unge.

Naturstyrelsen forvalter de statsejede skov- og naturarealer, og vi vil gerne bringe dem endnu mere i spil i samarbejde med kommunerne, så befolkningen får direkte værdi af vores fælles natur. De statsejede skov- og naturarealer udgør 5 % af det danske landareal og kan i partnerskab med bl.a. kommuner indgå i et ønske om øget samfundsnytte.

Se alle oplæg fra konferencen*

1) Dagens program og velkomst

​Velkomst og præsentation af dagens program ved, grøn journalist og moderator, Julie Søgaard. Samt Naturstyrelsens direktør, Peter Ilsøe, byder velkommen.

2) Naturen som ramme for sociale og sundhedsmæssige indsatser

Oplæg ved kommunaldirektør, Holstebro Kommune, Lars Møller og Naturstyrelsen Vestjylland, skovrider Poul Ravnsbæk.

3) Hvordan indgår de frivillige foreninger i partnerskaber?

​Friluftsrådets direktør, Jan Ejlsted, giver en række gode eksempler på, hvordan partnerskaber på Naturstyrelsens arealer skaber værdi for kommunen og dens borgere.

4) Det åbne land som dobbelt ressource

​Formand for projektet Collective Impact og tidligere landsformand i DGI, Søren Møller, sætter fokus på, hvordan vi kan skabe mere natur og bedre adgang til landskabet i fremtiden. Projektet kræver, at der arbejdes bedre på tværs af kommunale forvaltninger og i dialog med borgere og lokale lodsejere herunder Naturstyrelsen.

5) Bynær Skovrejsning – bedre velfærd og en økonomisk god forretning - Del 1

​Oplæg ved Søren Bøye Olsen professor, Københavns Universitet.

6) Bynær Skovrejsning – bedre velfærd og en økonomisk god forretning - Del 2

Oplæg ved Toke Emil Panduro, adjunkt, Aarhus Universitet.

7) Bynær skovrejsning, byudvikling og friluftsliv

Oplæg ved kommunaldirektør, Skanderborg Kommune, Lisbeth Binderup og Naturstyrelsen Søhøjlandet, skovrider Søren Hald.

8) Potentialer ved børns brug af naturen

Status og muligheder for skoler og institutioners brug af naturen, ved Søren Præstholm, Centerleder ved Center for Børn og Natur, kulturgeograf, ph.d. Københavns Universitet.

9) Fra sameksistens til samskabelse på børneområdet

Oplægget vil sætte fokus på partnerskab indenfor børneområdet på Naturstyrelsens arealer ved Guldborgsund Kommune, Centerchef, Center for børn og læring Kathrine Ersted Sørensen og Naturstyrelsen Storstrøm, skovrider Claus Jespersen.

10) Skovhjælperordningen naturen som social løftestang

Oplægget sætter fokus på Skovhjælperordningen og aktiviteter for voksne udviklingshæmmede ved ”Skovhjælperne Østsjælland”, driftsleder Christian Schwartzbach og Naturstyrelsen Hovedstaden, skovrider Kim Søderlund.

11) Nordea-fonden støtter gode liv i naturen

Projektchef, natur ved Nordea-fonden, Frans Richard Bach, fortæller om projekter på Naturstyrelsens arealer, som fonden har støttet.

12) Fremtidens partnerskaber på friluftsområdet i naturen

​Borgmester i Viborg Kommune, Ulrik Wilbek, giver eksempler på etablering af gode partnerskaber på friluftsområdet i naturen belyst fra en kommunal vinkel. Ulrik Wilbek slutter dagen af med bud på, hvordan fremtidens stærke partnerskaber vil se ud på friluftsområdet i naturen.

13) Opsamling og afslutning

​Opsamling og afrunding af dagen ved moderator Julie Søgaard, samt afslutning ved Naturstyrelsens direktør Peter Ilsøe.

KL er medarrangør af konferencen.

Dato 7. maj 2019
Sted Vingsted Hotel og Konferenceenter

Se interviews fra nogle af oplægsholderne:

* Det er ikke muligt at se oplægget fra Peter Qvortrup Geisling.

Mulighedernes rum - friluftsliv i vores fælles natur

​I forbindelse med Friluftskonferencen har Naturstyrelsen udgivet et idékatalog om partnerskaber.

Hent idékatalog