Konferenceprogram

Konceptet og målgruppen er todelt

  1. Friluftskonference 7. maj 2019. 
    Konferencen vil informere om og inspirere til samarbejder med Naturstyrelsen indenfor sundhed, socialt udsatte, børneområdet, bynær skovrejsning og muligheder for friluftsliv. Dagen præsenterer ny viden og konkrete cases på partnerskaber. 


  2. Temadage i juni 2019. 
    Konferencen følges op af temadage i juni 2019, hvor viden og inspiration fra konferencen omsættes til nye partnerskaber. Naturstyrelsens lokale enheder inviterer landets kommuner og samarbejdspartnere i enhedens lokalområde til drøftelse af nye partnerskaber, der kan etableres i de enkelte kommuner.

    Temadagene er målrettet landets kommuner og mulige samarbejdspartnere.
Julie Søgaard

Ordstyrer

Grøn journalist Julie Søgaard er ordstyrer på konferencen. Julie Søgaard har i en længere årrække arbejdet som journalist og kommunikatør inden for det grønne stofområde. Desuden har hun været moderator på adskillige debatter, workshops og konferencer med et grønt omdrejningspunkt.

Foto: Lars Just

9.00-9.30       Morgenkaffe og rundstykker

9.30-9.40        Dagens program
Velkomst og præsentation af dagens program ved, grøn journalist og moderator, Julie Søgaard.

Foto: Lars Just

9.40-9.55        Velkomst
Naturstyrelsens direktør, Peter Ilsøe, byder velkommen.

9.55-10.25      Sundhed og natur (Oplæg blev ikke filmet)
Tv-lægen, Peter Qvortrup Geisling, fortæller om ”Naturen på recept – den mentale sundhed er lige udenfor”, og hvordan vi holder sindet sundt med naturen som veldokumenteret medicin mod stress og tristhed. Naturen er vigtige mentale vitaminer.

Foto: Territorium

Peter Qvortrup Geisling

10.25-10.55    Naturen som ramme for sociale og sundhedsmæssige indsatser 
Oplæg ved kommunaldirektør, Holstebro Kommune, Lars Møller og Naturstyrelsen Vestjylland, skovrider Poul Ravnsbæk.

Foto: Ole Mortensen

10.55-11.25    Hvordan indgår de frivillige foreninger i partnerskaber?
Friluftsrådets direktør, Jan Ejlsted, giver en række gode eksempler på, hvordan partnerskaber på Naturstyrelsens arealer skaber værdi for kommunen og dens borgere.

Foto: Thorkild Jensen

Jan Ejlsted

11.25.-11.30    Kort opsamling 
Kort opsamling ved moderator Julie Søgaard.

11.30-12.30    Frokost med et drys af natur

12.30-13.00 Det åbne land som dobbelt ressource 
Formand for projektet Collective Impact og tidligere landsformand i DGI, Søren Møller, sætter fokus på, hvordan vi kan skabe mere natur og bedre adgang til landskabet i fremtiden. Projektet kræver, at der arbejdes bedre på tværs af kommunale forvaltninger og i dialog med borgere og lokale lodsejere herunder Naturstyrelsen.

13.00-13.30   Bynær Skovrejsning – bedre velfærd og en økonomisk god forretning
Oplæg ved Søren Bøye Olsen professor, Københavns Universitet og Toke Emil Panduro, adjunkt, Aarhus Universitet.

13.30-14.00   Bynær skovrejsning, byudvikling og friluftsliv 
Oplæg ved kommunaldirektør, Skanderborg Kommune, Lisbeth Binderup og Naturstyrelsen Søhøjlandet, skovrider Søren Hald.

14.00-14.30   Potentialer ved børns brug af naturen 
– status og muligheder for skoler og institutioners brug af naturen, ved Søren Præstholm, Centerleder ved Center for Børn og Natur, kulturgeograf, ph.d. Københavns Universitet.

Foto: Christina Hauschildt

14.30-15.00    Fra sameksistens til samskabelse på børneområdet
hvordan en lejekontrakt kan udvikle sig til et partnerskab
Oplægget vil sætte fokus på partnerskab indenfor børneområdet på Naturstyrelsens arealer ved Guldborgsund Kommune, Centerchef, Center for børn og læring Kathrine Ersted Sørensen og Naturstyrelsen Storstrøm, skovrider Claus Jespersen. 

Foto: Guldborgsund Kommune/Naturstyrelsen

15.00-15.15     Kaffe, kage, sunde snacks og frugt

15.15-15.45   Skovhjælperordningen naturen som social løftestang
Oplægget sætter fokus på Skovhjælperordningen og aktiviteter for voksne udviklingshæmmede ved ”Skovhjælperne Østsjælland”, driftsleder Christian Schwartzbach og Naturstyrelsen Hovedstaden, skovrider Kim Søderlund.

Driftsleder Christian Schwartzbach og Naturstyrelsen Hovedstaden, skovrider Kim Søderlund.

15.45-16.15     Nordea-fonden støtter gode liv i naturen
Projektchef, natur ved Nordea-fonden, Frans Richard Bach, fortæller om projekter på Naturstyrelsens arealer, som fonden har støttet.

Foto: NordeaFonden

16.15-16.45     Fremtidens partnerskaber på friluftsområdet i naturen
Borgmester i Viborg Kommune, Ulrik Wilbek, giver eksempler på etablering af gode partnerskaber på friluftsområdet i naturen belyst fra en kommunal vinkel. Ulrik Wilbek slutter dagen af med bud på, hvordan fremtidens stærke partnerskaber vil se ud på friluftsområdet i naturen.

Foto: PhotoCare Viborg

Ulrik Wilbek

16.45-16.55   Opsamling
Opsamling og afrunding af dagen ved moderator 
Julie Søgaard.

16.55-17.00    Afslutning
Afslutning ved Naturstyrelsens direktør Peter Ilsøe.

Der vil på konferencedagen blive filmet til brug internt på Naturstyrelsens lokale enheder og eksternt til præsentationer i forbindelse med nye partnerskaber.