Øster Hornum - Frirummet hvor generationer mødes

Målet med projektet er at skabe byens frirum, som skal fungere som et naturligt samlingssted med aktiviteter, rum til fordybelse og social samvær. Området er opbygget af en række multifunktionelle rum, der er internt forbundet i et stiforløb og eksternt forbundet til idrætsanlægget, friluftscentret Katbakken og kløverstier.

Området skal appellere til samvær, alsidig bevægelse og fantasi, samt inspirere til udendørs aktiviteter i skole- og fritiden. Frirummet vil skabe mulighed for udeundervisning, grill og bål, samt ro og fordybelse.   

UPDATE: Projektet er afsluttet.

Ansøger for projektet: Ø. Hornum Borger- og håndværkerforening

Kontaktperson: Tracey Lowe Museth-Gregersen

Tidsperiode: Projektet blev afsluttet i april 2018

Deltager i partnerskabet:

  • Ø. Hornum Borger- og håndværkerforening
  • Ø. Hornum Børnehave
  • Ø. Hornum Skole

Projektets samlede udgifter: 903.786 kr.

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber: 400.000 kr.

Medfinansiering ansøgt hos Tips- og Lottomidlerne, Friluftsrådet: 400.000 kr.

Frivillige arbejdstimer: 20.900