Fruens Plantage - friluftsfaciliteter

Fruens Plantage der ligger op ad Næstved by har fået 300.000kr til etablering af friluftsfaciliteter.

Projektet har til formål at styrke mulighederne for naturvejledning og friluftsaktiviteter i Fruens Plantage. Fruens plantage er en 60ha. stor kommunalejet skov der grænser op til Næstved by med et antal skoler og institutioner inden for "gå afstand".

Projektet vil opføre forskellige friluftsfaciliteter i skoven. Heriblandt kan nævnes bålhytte, naturlegeplads, musikplads, naturfitness og amfieteater.

Yderligere vil Projektet også omfatte naturgenopretning af enkelte områder.

Se mere om Fruens Plantage

Fakta om projektet

Tidsperiode

Afsluttes maj. 2010

Projekt titel

Etablering af faciliteter , der styrker friluftsaktiviteter i Fruens Plantage

Ansøger for projektet

Næstved kommune

Kontaktperson

Grith Neel Andersen

Deltagere i partnerskabet

Næstved kommune
Rønnebæk Skole
SFO tudsen
Skovdyrkerforeningen Øst
Næstved sundhedscenter

Projektets samlede udgifter

856.500 kr.

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber

300.000 kr.

Frivillige arbejdstimer

300 timer