Endelave - Fugleeventyret ved "Flasken"

Projektet skal opsætte et fugletårn ved Flasken på Endelave og opsætte infotavler ved og i tårnet, ved havnen og på færgen.

Infotavlerne skal forbedre mulighederne for at opleve fugle på Endelave. Dette gøres bl.a. ved at knytte infotavlerne sammen med internettet via 2D-koder.

Der vil også blive arrangeret fugleture til Flasken.

UPDATE: Projektet er afsluttet.

Nedenfor ses et par billeder af det nye fugletårn.

Fugletårnet umiddelbart efter opførelse

Udsigt ud over Flasken, set fra det nye fugletårn.

 

Ansøger for projektet: Horsens Kommune

Kontaktperson: Jan Kunstmann

Tidsperiode: Projektet blev afsluttet den 30. oktober 2013. 

Deltagere i partnerskabet:

  • Endelave Camping og hytteferie
  • Borgergruppen på Endehave
  • Dansk Ornitologisk Forening Sydøstjylland

Projektets samlede udgifter: 169.375 kr.

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber: 59.688 kr.

Frivillige arbejdstimer: 143