Endelave - Fugleeventyret ved "Flasken"

Projektet skal opsætte et fugletårn ved Flasken på Endelave og opsætte infotavler ved og i tårnet, ved havnen og på færgen.

Infotavlerne skal forbedre mulighederne for at opleve fugle på Endelave. Dette gøres bl.a. ved at knytte infotavlerne sammen med internettet via 2D-koder.

Der vil også blive arrangeret fugleture til Flasken.

Ole Malling

Ansøger for projektet: Horsens Kommune

Kontaktperson: Jan Kunstmann

Tidsperiode: Projektet afsluttes senest d. 1 december 2011

Deltagere i partnerskabet:

  • Endelave Camping og hytteferie
  • Borgergruppen på Endehave
  • Dansk Ornitologisk Forening Sydøstjylland

Projektets samlede udgifter: 255.000 kr

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber: 105.000 kr

Frivillige arbejdstimer: 100