Saksfjed Inddæmning - fugletårn

Projektet drejer sig om etablering af et fugletårn ved Billitse Mølle i fuglereservatet i Saksfjed Inddæmning. Et fugletårn vil understøtte formidlingen af arter og naturtyper og landskabsformer. I forbindelse med fugletårnet opsættes informationsskilte med information om områdets karakteristiske natur. Fugleværnsfonden udfører årligt en række guidede arrangementer i området.

colourbox

Kommune : Lolland

Ansøger : Fugleværnsfonden

Tilskud bevilliget : 408.000 kr

Projektet afsluttes senest : 31. juli 2013