Tåstrup Sø - fugletårn

Projektet handler om etablering af trampesti og fugletårn i kanten af rørsump ved Tåstrup Sø, Harlev. Derved sikres adgang til en af Danmarks naturperler. Tåstup Sø har tilknytning til Århus Å-system ikke så langt fra Årslev Engsø og er en fin fuglelokalitet.

UPDATE: Projektet er afsluttet.

Nedenfor ses et par billeder fra projektet.

Spejderne fra Stjær hjælper med at skrue planker på gangbroen ud til Tåstrup Sø. Foto: Jakob Thulesen Dahl

Det nye fugletårn. Foto: Jakob Thulesen Dahl

 

Ansøger for projektet: Ejerlav for Tåstrup Sø

Kontaktperson: Jakob Thulesen Dahl

Tidsperiode: Projektet blev afsluttet i marts 2013

Deltagere i partnerskabet:

  • Friluftsrådet
  • Skanderbiorg Kommune
  • Danmarks Naturfredningsforening, Skanderborg
  • Ejerlav for Tåstrup Sø

Projektets samlede udgifter: 500.290 kr.

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber: 200.000 kr.

Tilskud fra friluftsrådet: 30.000 kr

Frivillige arbejdstimer: 526