Tåstrup Sø - fugletårn

Projektet handler om etablering af trampesti og fugletårn i kanten af rørsump ved Tåstrup Sø, Harlev, derved sikres adgang til en af Danmarks naturperler Tåstup Sø har tilknytning til Århus Å-system ikke så langt fra Årslev Engsø og er en fin fuglelokalitet.

colourbox

Ansøger for projektet: Ejerlav for Tåstrup Sø

Kontaktperson: Jakob Thulesen Dahl

Tidsperiode: Projektet afsluttes senest den 23. november 2012

Deltagere i partnerskabet:

  • Friluftsrådet
  • Skanderbiorg Kommune
  • Danmarks Naturfredningsforening, Skanderborg
  • Ejerlav for Tåstrup Sø

Projektets samlede udgifter: 600.913 kr.

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber: 145.000 kr.

Tilskud fra friluftsrådet: 30.000 kr

Frivillige arbejdstimer: 350