Nyt å-forløb i Gamborg Naturprojekt

Gravemaskinerne er i gang, og på Naturens Dag - søndag d. 8. september 2013 - indvies det nye forløb af Viby Å.

Nyt å-forløb i Gamborg naturprojekt  indvies på Naturens Dag  søndag d. 8. september 2013


Det nye forløb af Viby Å. Foto: Naturstyrelsen/ANSJA


Så er det store gravearbejde i gang ved Viby Å. Åen er ved at få et mere naturligt slynget forløb tilbage, og inden længe vil der strømme vand i den nye å. De nye å-slyng giver større variation til både landskabet og selve åen. Den skaber flere levesteder til fisk, fugle og planter og samtidig sker der en fjernelse af overskydende kvælstof på de våde enge.

Den kommunale sti ”Føns Vang stien” kommer til at følge det nye å-forløb, og der skabes også mulighed for at man kan komme over åen via en bro.

Hvis du vil være med til at sætte vand i det nye å-forløb, så sker det på Naturens Dag kl. 13.00 -15.00.

Mødested er Rolund Forsamlingshus P-plads kl. 13.00. Herefter går man af Gl. Assensvej ned til åen og ind på marken (5 min. gang)

Ved indvielsen vil der være et lettere traktement og taler fra. bl.a. v. Borgmester Steen Dahlstrøm og grev Bendt Wedell, som er stor lodsejer i græsningsprojektet omkring Gamborg Nor


Der er desuden dette klip :

http://www.tv2fyn.dk/article/422296?autoplay=1&video_id=64788