Geding Skov

Projekttype Skovrejsning
Periode  2015 -
Samarbejdspartnere

Aarhus Vand og Aarhus Kommune

Velkommen til Geding Skov

Geding Skov er et skovrejsningsområde, der ligger på det store bakkedrag omkring Geding Landsby nordvest for Aarhus. Selvom træerne endnu er små byder Geding Skov allerede på oplevelser og storslåede udsigter ned over Egådalen, Geding Sø og Geding-Kasted Mose.

Skovrejsningsarealerne ved Geding støder med andre ord op til eksisterende naturområder og åbner op for helt nye naturmæssige sammenhænge, rekreative muligheder og landskabelige helheder i det bynære landskab mellem Tilst, Geding og Kasted.

Skovrejsningen ved Geding er et samarbejde mellem Naturstyrelsen Aarhus Kommune og Aarhus Vand der alle medfinansierer den løbende erhvervelse af arealerne. Naturstyrelsen er lodsejer og står for selve skovrejsningen og den langsigtede udvikling og forvaltning af det nye skov- og naturområde. 

Geding Skov vokser til 70 hektar

De første 24 hektar af Geding Skov blev plantet i 2015 på højdedraget Tovhøj nord for Geding landsby. I foråret 2021 udvides Geding Skov på dalsiden, så den bliver i alt 70 hektar.

Med udvidelsen vokser Geding Skov sammen med Geding Sø og Geding-Kasted Mose, så der dannes et stort sammenhængende og meget varieret skov- og naturområde. Det nye skovlandskab ’trækker’ dalbundens naturpræg op ad dalsiden, så skov- og natur bliver den samlende karakter for hele dallandskabet med mange forskellige rundtursmuligheder.

Læs projektbeskrivelsen for udvidelsen af Geding Skov

Gå på opdagelse i 3D-modellen af skovlandskabets udformning (skal åbnes i chrome) 

Læs høringssvar for udvidelse af Geding Skov og Naturstyrelsens bemærkninger

Nyheder

Projektforløb

 

Naturstyrelsen etablerer de første 24 ha af Geding Skov ved Tovhøj højdedraget nord for Geding Landsby.

Der gennemførtes en jordfordeling, hvor der blev erhvervet nye arealer, så Geding Skov kan udvides til 70 ha

Geding Skov udvides til 71 hk. 

I forbindelse med udvidelsen af Geding Skov plantes der 75.000 træer og buske. De mange træer og buske plantes som en ”folkeskov” i samarbejde med Growing Trees Network Foundation. Alle træer og buske der plantes i Geding skov doneres af Interflora.

Kort over projektområdet

Kontakt

Anders Busse Nielsen

Projektleder
Naturstyrelsen Søhøjlandet