Gedved sø

Gedved Sø nyanlagt april 2019

Efter mange års ønske, har Naturstyrelsen genskabt Gedved sø, som et led i den statslige indsats for vandmiljøet.

Horsens Museum åbner d. 13. juni 2019 en særudstilling om Gedved Sø - læs mere her.

 

Projektbeskrivelse

Naturstyrelsen etablede i 2018/19 Gedved Sø, en ca. 30 ha stor sø med en gennemsnitsdybde på 2,4 m i områderne vest for Skanderborgvej nord for Gedved By i Horsens kommune.

Det overordnede formål med etableringen af vådområdet er at reducere tilledningen af kvælstof til vandmiljøet og derved forbedre vandkvaliteten i Horsens Fjord. Projektet kan desuden supplere kommunens klimaindsats, ved at virke som buffer ved store nedbørshændelser.

Et område på ca. 42 ha tages ud af omdrift og skal fremover henligge i natur som sø, eng eller mose.

Naturstyrelsen har gennemført vådområdeprojektet, ved at omlægges drænene fra de omkringliggende marker, så de løber ud i søen. Horsens kommune har samtidig etableret et nyt åbent vandløb fra søen. Det gamle afløb (et 547 m langt rør der løber under Skanderborgvej) bibeholdes som en overløbsløsning i tilfælde af store nedbørshændelser.

Grundlaget for at kunne realisere projektet er en række frivillige aftaler med de berørte lodsejere.

Som et resultat af jordfordelingen ejes størstedelen af projektområdet pt. af Landbrugsstyrelsen. Arealet sættes til salg når projektet er gennemført.

 undefined

Når arealerne ikke pumpes, står de lavestliggende arealer under vand. Foto: Rambøll

 

Projektforløb