Generation Klima

Genreration Klima er et formidlings- og undervisningsprojekt, som vil øge borgernes, særligt børn og unges, glæde ved, interesse for og viden om naturen gennem motiverende og anvendelsesorienterede aktiviteter. Projektet vil forbedre vilkårene for elevernes naturforståelse i nærmiljøet, hvor hovedparten af projektets formidlingsaktiviteter placeres udendørs.

Formålet er at inspirere og engagere børn og unge i hele landet til at håndtere fremtidens klimaudfordringer i bymiljøet, samt at samle og udbrede best-practice indenfor undervisning i klimatilpasning gennem nyt Netværk for Uddannelse i Klimatilpasning. 

Generation Klima vil udvikle hands-on inspirationsmodeller og formidlingsmateriale om klimatilpasning i naturen, hvorved elevernes handlekompetencer indenfor klimatilpasning trænes gennem praktiske eksperimenter, f.eks. om vandets vej gennem en ådal og fremtidens løsninger indenfor landbrug, fiskeri og byggeri.

Projektet er landsdækkende.  

UPDATE: Projektet er afsluttet. Nedenfor ses et billede fra projektet.

Elev er ved at lave vandprøver på Sønæs i Viborg. Foto: Anita Bek 

 

Ansøger for projektet: NTS-centeret (Nationalt center for undervisning i natur, teknik og sundhed)   

Kontaktperson: Lene Beck Mikkelsen     

Tidsperiode: Projektet blev afsluttet i september 2017

Deltager i partnerskabet:

  •          Viborg kommune
  •          Solrød kommune
  •          Gladsaxe kommune
  •          Friluftsrådet
  •          Avedøre Spildevandscenter
  •          DanvaN
  •          Naturstyrelsen
  •          Naturvidenskabernes Hus
  •          Frederiksberg kommune

Projektets samlede udgifter: 1.227.221 kr.

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber: 400.000 kr.

Frivillige arbejdstimer: 484