Nyfæste Voldsted - gennemgribende genoprettelse

Projektet omfatter rydning af bankerne samt forbedret formidling af områdets kulturhistoriske og biologiske værdier (opsætning af ny infotavle). Reparation af hegnet omkring voldstedet udføres desuden.

Projektet vil være med til at tydeliggøre de fysiske strukturer i det landskab, som er med til at udgøre Nyfæste Voldsted, og som kan bruges til at udbrede lokales og besøgendes kendskab til stedet. Ved at fremstå tydeligere forventes det, at flere vil besøge voldstedet med de afledte naturoplevelser dette vil give.

colourbox

Kommune : Assens

Ansøger : Assens Kommune

Tilskud bevilliget : 100.000 kr