Thorsvig å-slynge ved Borris - genskabelse

Dette projekt vil genskabe Thorsvig å-slynge med skoveng og etablering af p-plads, trampesti og information. Thorsvig å-slynge er beliggende ved Skjern Å, ca. 1 km. vest for Borris og er et område der er omfattet af fredning og af nationalparken Skjern Å.

Formålet med projektet er:

- at synliggøre de geologiske og geografiske ændringer, der er sket i ådalen.
- at skabe mere varieret plante- og dyreliv.
- at give gæster mulighed for at færdes i og forstå ålandskabet.

Gennem dette projekt vil der bl.a. blive ryddet pilekrat, opgravet gammel åslynge, anlagt en parkeringsplads, afmærkning af sti forbi åslyngen, opstillet informationstavler og udarbejdet en informationsfolder.

Ole Malling

Ansøger for projektet: Mads Rahbek Jensen

Kontaktperson: Mads Rahbek Jensen

Tidsperiode: Projektet afsluttes senest d. 1. januar 2013

Deltagere i partnerskabet:

  • Sønderbygaard
  • Danmarks Naturfredningforening, Ringkøbing-Skjern afdeling

Projektets samlede udgifter: 349.000 kr.

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber: 150.000 kr

Medfinansiering ansøgt hos Tips- og Lottomidlerne, Friluftsrådet: 20.000 kr

Frivillige arbejdstimer: 300