Lammefjorden og Audebo Pumpestation - Gensyn med kulturlandskabet

Projektet har til formål at fremme synliggørelsen af Audebo Pumpestation. For at give et retvisende indtryk af bygningerne omkring pumpestationen, samt bevare og udvikle skrænterne og bevoksningen, opsættes indhegning, hvor geder skal afgræsse området.

Indhegningen med geder vil bidrage dels til en skånsom naturpleje, som erstatter den årlige maskinelle nedskæring af vegetationen, dels være en attraktion og muligt udflugtsmål for børnehaver, skoler og borgere.

 

Ansøger for projektet: Lammefjordens Dige- og Pumpelag

Kontaktperson: Henrik Madsen

Tidsperiode: projektet forventes afsluttet senest 31. december 2014

Deltager i partnerskabet:

  • Lammefjordens Dige- og Pumpelag
  • Oluf Christensen på Nygården
  • Beboergruppen Birkelien 1-7

Projektets samlede udgifter: 133.365 kr.

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber: 28.365 kr.

Frivillige arbejdstimer: 209