Gerebro ved Roskilde Fjord

Gerebro er en gammel stenbro nær Roskilde Fjord lidt nord for Risø. Broen er fra 1771 og var – med en udvidelse i 1919 – i brug op til 1930’erne som vejbro over Maglemose Å. Broen er af Kulturarvstyrelsen fredet i klasse B. Broen er under stærk forfald, idet buske og træer skyder rødder ind mellem murværket og undergraver dette.

Formålet med dette projekt er at forbedre mulighederne for friluftslivet ved at restaurere Gerebro og inkludere den som endnu en seværdig langs den meget benyttede rekreative Fjordsti.

UPDATE: Projektet er afsluttet.

colourbox

Ansøger for projektet: Egnshistorisk Forening i Gundsø

Kontaktperson: Ib Nielsen

Tidsperiode: Projektet blev officielt indviet den 19. maj 2011, og det blev endelig afsluttet i september 2011.

Deltagere i partnerskabet:

  • Egnshistorisk Forening i Gundsø
  • Danmarks Naturfredningsforening, Roskilde
  • Roskilde Kommune
  • Kulturarvstyrelsen

Projektets samlede udgifter: 27.665 kr.

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber: 4.657 kr.

Frivillige arbejdstimer: 300