Grynderup Sø - græsningsselskab og ny natur

Formålet med projektet er at forberede arealer ved den gendannede Grynderup Sø til afgræsning gennem etablering af hegn og anden græsningsinfrastruktur, samt at samarbejde med Skive Kommune og Dansk Ornitologisk Forening (Nordvestjylland) om offentlig adgang, publikumsfaciliteter, ornitologisk registrering og natur- og fugleture i området.

UPDATE: Projektet er afsluttet.

Neden for ses et par billeder fra projektet.

Formand for Grynderup Sølaug, Kris Thorhauge, ved et af informationsskiltene. Foto: Hamish Stewart.

Græssende køer ved siden af fugletårne. Foto: Hamish Stewart.

 

Ansøger for projektet: Grynderup Sølaug

Kontaktperson: Kris Thorhauge

Tidsperiode: Projektet blev afsluttet i september 2014

Deltagere i partnerskabet:

  • Grynderup Sølaug
  • Skive Kommune
  • Dansk Ornitologisk Forening

Projektets samlede udgifter: 843.924 kr.

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber: 338.200 kr.

Frivillige arbejdstimer: 1.650