Grynderup Sø - græsningsselskab og ny natur

Formålet med projektet er at forberede arealer ved den gendannede Grynderup Sø til afgræsning, gennem etablering af hegn og anden græsningsinfrastruktur, samt at samarbejde med Skive Kommune og Dansk Ornitologisk Forening (Nordvestjylland) om offentlig adgang, publikumsfaciliteter, ornitologisk registrering og natur- og fugleture i området.

colourbox

Ansøger for projektet: Grynderup Sølaug

Kontaktperson: Kris Thorhauge

Tidsperiode: Færdigt senest 1. september 2014

Deltagere i partnerskabet:

- Grynderup Sølaug

- Skive Kommune

- Dansk Ornitologisk Forening

Projektets samlede udgifter: 1.010.900 kr

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber: 338.200 kr

Frivillige arbejdstimer: 600