Frisvad Møllebæk og gravhøjene ved Vinterlyst

Projektet drejer sig om etablering af en trampesti langs Frisvad Møllebæk og henover et markareal. Det er et lokalt ønsket projekt, som skal være med til at skabe adgang til hedearealet, som omfatter 6 fredede gravhøje. Med projektet vil offentligheden også få adgang til flere naturoplevelser på heden.

På hedearealet, som ryddes, opstilles borde, bænke og et læskur. Borde, bænke og læskur ligger mindre end 100 m fra gravhøjene, og der vil blive søgt om dispensation i forhold til fortidsmindebeskyttelseslinjen.

colourbox

Kommune : Varde

Ansøger : Jysk Landbrugsrådgivning v. Peder Jensen

Tilskud bevilliget : 156.100 kr

Projektet afsluttes senest : 31. december 2011