Grøn Livø, Naturens stillekupé

Ny-orientering af driften af Livø i pagt med eksisterende natur- og kulturværdier og forsyning med bæredygtig energi.

Byg og anlæg

Opgradering af det byggede kulturmiljø og Livø havn

Bygningsmasse på Livø har en indiskutabel høj bevaringsværdi og udviklingen har været nænsom mod kulturmiljøet som helhed. Det oprindelige udgangspunkt for stedet som institution og landbrug er fortsat stærkt afspejlet i de fysiske forhold.

Livøs bygningsmasse danner et kulturmiljø, som er en unik pendant og ankomstplatform til øens rige og varierede natur. Kulturmiljøet er allerede nu en attraktion, men bygningerne rummer også et uudnyttet potentiale.

Der gennemføres en gradvis renovering af bygningerne på Livø. Der lægges vægt på at skabe rammerne for at tiltrække nye målgrupper. Renoveringsarbejdet igangsættes i takt med, at der tilvejebringes finansiering.

 

Delprojekter - bygninger

Projekttype

Udviklingsprojekt med ekstern partner

Periode

2014-2015

Status

Afsluttet

Samarbejdspartner

Realdania, Erik Ejnar Holms Tegnestue, CBS Byg

Finansiering

Naturstyrelsen

Økonomi

3,2 mio. kr. finansieret af Realdania

Realdania støttede udarbejdelse af den samlede udviklingsplan for Livø, og i forlængelse heraf opnåede NST Himmerland i marts 2013 støtte til i mindre skala at afprøve planen.

Den tidligere funktionærbolig – kaldet Nonnebo - der er opført i 1940 blev indrettet med 3 lejligheder med eget køkken og bad fordelt på stueetage og tagetage. Lejelighederne i stueetage er indret handicapvenligt.  Der blev i forbindelse med renoveringen langt vægt på at bevare og fremhæve bevaringsværdige bygningstræk, ligesom der ved valg af materialer og behandling af overflader samt møblering er søgt at finde løsninger som understøtter en oplevelse af kvalitet, autencitet og enkelthed.

Fra indvielsen maj 2014 (ikke en hel sæson) oplevede Livø feriecentret god søgning af de ny indrettede lejeligheder. Belægningen det første år efter renoveringen var ca. 25 %. Fordelt således at de to mindre lejligheder i stueetagen var optaget stort set alle weekender, mens den lidt større på 1. sal havde en lidt mindre belægning.

Erfaringer fra ombygningen – byggeskik, metoder, valg af materialer og farve mv. har sat standarden for flere af de løsninger, der er valgt ved efterfølgende bygningsrenoveringer på Livø, f.eks. Tidemandsminde, Stuehuset på Livø, Gartnerboligen og Kroen.

Link til Realdania

Kontakt Livø Feriecenter for nærmere oplysning om leje

 

Ombygning i gang. December 2014.

 

Indvielse april 2015.

 

Køkken i lejlighed nord.

 

Soveværelse.

 

Stue i lejlighed syd.

 

Detalje ved indgangsdør, entre

 

Detaljer ved indgangsdør, entre

 

Spiseplads, lejlighed 1. sal.

 

Stue, lejlighed 1. sal.  

Projekttype

Udviklingsprojekt med ekstern partner

Periode

2015-2019

Status

Afsluttet

Rådgiver

Rambøll

Finansiering

A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal

Økonomi

10,7 mio. kr. 6 mio. kr. finansieret af A.P. Møller fonden

I august 2015 bevilligede A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal på baggrund af et projektprospekt 6 mio. kr., der sammen med Naturstyrelsens egne 4,9 mio. kr. dækkede den nødvendige renovering og opgradering.

Naturstyrelsen indledte i august 2016 i samarbejde med Rambøll detalprojektering af den nye havn, samt tilvejebringelse de relevante tilladelser og godkendelser i relation til projektet, som pr. 1. februar 2018 kom i hus. Vesthimmerlands kommune har i 2018 revideret kommuneplanen og udarbejdet en lokalplan for Livø Havn.

Anlægsarbejderne blev udbudt i foråret 2018 og blev vundet af MT Højgaard. Anlægsarbejderne blev påbegyndt i august 2018, og blev afsluttet i april 2019.

Den 25. maj 2019 blev der afholdt indvielse af den nyrenoverede havn med deltagelse af Borgmester fra Vesthimmerlands Kommune, Per Bach laursen.

 

Livø Havn, 11. oktober 2018.

 

Livø Havn, 21. maj 2019.

 

Indvielse af Livø Havn, 25. maj 2019.

 

Indvielse af Livø Havn 25. maj 2019.

 

Indvielse af Livø Havn 25. maj 2019.

 

 

 

I 2014 blev gennemførte en renovering af stuehuset på Livø Avlsgård. Renoveringen omfattede boligens stueetage og ny tagetage, samt renovering af varmesystemet med etablering af gulvarme og udskiftning af radiatorer. Projektet blev udført i forlængelse af delprojektet med de første energiløsninger til Livø.

Erfaringer med byggeskik, metoder, valg af materialer og farver fra ombygning af funktionær boligen Nonnebo har dannet grundlag for renoveringen.

 

 

Projekter udført af Naturstyrelse i forbindelse med løbende drift og vedligehold

Tagudskiftning på Avlsgårdens længer – 2015-16

Renovering af Tidemandsminde – 2015

Renovering af Gartnerboligen - 2016

Renovering af Livø Købmand og forpagterlejlighed - 2019

Tagrenovering på Livø el- og varmeværk - 2019