Grøn Livø, Naturens stillekupé

Ny-orientering af driften af Livø i pagt med eksisterende natur- og kulturværdier og forsyning med bæredygtig energi.

Projektforløb

Delprojekt: Energiforsyning

I projektet ”Naturens Stillekupé” vil omstillingen af energiforsyningsløsninger ske fase opdelt. I fase 1 er valgt teknologier, som umiddelbart kan implementeres, og hvor teknologien har en vis modenhed, og dermed kan påregnes en høj driftsstabilitet. Fase 2 skal betragtes som en forlængelse af fase 1, i retning mod at skabe et 100 % vedvarende energi (VE) baseret Livø.

2012-2013: Fase 0 - Planlægning og fundraising

Udviklingsaktiviteter og fundraising sættes i gang. Organisation og samarbejder opbygges. Der gennemføres en detailplanlægning for de valgte teknologier, samt en delvis implementering af energiløsninger i fase 1 (Installation af 3 nye biodieselgeneratorer og udskiftning af glødepærer til LED).

2014-2019: Fase 1 - Udvikling og realisering

Udbygning af samarbejder, fundraising og indhentning af tilladelser. Implementering af VE-løsninger – etablering af solceller, vindmøller og evt. anden VE-løsning. Test og demonstration af ø-drift. Formidling af energiløsninger på Livø.

Renovering af øen fjernvarmesystem.

2020-2030: Fase 2 - Realisering og perspektiver

Fortsat etablering af udviklingsaktiviteter Der arbejdes videre med at gøre energiforsyninger endnu mere VE baseret, hvor det vurderes relevant og rentabelt. Det omfatter også at se på mulighederne i relation til færgedrift til/fra øen samt den interne transport og landbrugsmaskiner, flere solceller og batteripakker mv.

 

Delprojekt: Renovering af bygningsmasse

I projektet ”Naturens Stillekupé” gennemføres en gradvis indvendig renovering af bygningerne på Livø. Der lægges vægt på at skabe rammerne for at tiltrække nye målgrupper: seniorer, børnefamilier og refugiegæster. Renoveringsarbejdet igangsættes i takt med, at der tilvejebringes finansiering.

2012: Fase 0 - Planlægning og fundraising

Udviklingsaktiviteter og fundraising sættes i gang. Organisation og samarbejder opbygges.

2013-2016: Fase 1 - Udvikling og realisering

Detailplanlægning og projektering af renoveringsarbejdet på de første af bygningerne på Livø - beboelseshuset Nonnebo. Energirenovering af Avlsgårdens stuehus, samt Gartnerboligen.

2017-2030: Fase 2 - Realisering og perspektiver

Fortsat etablering af udviklingsaktiviteter og fundraising. Gennemførelse af de resterende istandsættelser og opgradering af bygningsmassen.

 

Delprojekt: Turisme 

”Naturens Stillekupé” bygger på en aktivering af de eksisterende kvaliteter på øen. Nogle aktiviteter findes allerede på øen, men finder ikke sted ofte nok, mangler de rigtige rammer, eller er ikke formidlet optimalt. Andre aktiviteter skal udvikles eller tilføres øen, så udbuddet bliver mere varieret og appellerer til konceptets målgrupper. Det kunne f.eks. være gastronomiske oplevelser, ”kom-tæt-på-naturen”-oplevelser, formidlingsspots, udvidelse af havnen samt refugium.

2012-2013: Fase 0 - Planlægning og fundraising

Udviklingsaktiviteter og fundraising sættes i gang. Organisation og samarbejder opbygges.

Ny forpagtningsaftale for Livø feriecenter.

2013-2018: Fase 1 - Udvikling og realisering

Opdatering af Naturstyrelsens formidling om Livø på hjemmeside.

Udvikling af formidlingspunkter, øget naturformidling og events.

2019-2024: Fase 2 - Realisering og perspektiver

Fortsat udvikling af flere aktiviteter for øens gæster.