Grøn Livø, Naturens stillekupé

Ny-orientering af driften af Livø i pagt med eksisterende natur- og kulturværdier og forsyning med bæredygtig energi.

Turisme

Nyt koncept for turisme

Livøs eksisterende kvaliteter skal nytænkes, så de indgår i en samlet kvalitetsoplevelse, som tiltaler både seniorer, børnefamilier, grupper, lystsejlere – og mennesker, der blot søger fred og ro.

Der skal skabes enkle, autentiske overnatningsfaciliteter, der imødekommer de besøgende behov for privatliv, komfort og eget bad. Øens historie og natur skal formidles, så man oplever at komme helt tæt på begge dele. Der sættes fokus på gastronomiske oplevelser med udgangspunkt i lokale fødevarer. Desuden renoveres og evt. udbygges øens lille havn for at tiltrække lystsejlere og styrke mulighederne for maritime oplevelser.

Synliggørelse og markedsføring

Opgaver i forbindelse med omlægnings af energiforsyningsstrukturen har været prioriteret højt, idet der her har ligget en umiddelbar besparelse på driftsbudgettet. 

Opgaver forbundet med ændringer af bygningsmasse og udvikling af Livø som besøgs- og feriemål går i højere grad ”hånd i hånd”, og kræver i høj grad et samarbejde med forpagteren af Livø feriecenter.

Tilgangen til turismeudvikling er således at Naturstyrelsen varetager opgaverne med at skabe rammerne for ny aktiviteter – dvs. modernisering af bygninger, udvidelse af havn mv., mens det i høj grad er op til forpagteren af Livø feriecenter at udnytte rammerne, skabe nye aktiviteter, pakketilbud og ikke mindst sikre markedsføring og synliggørelse af de nye initiativer og tilbud.

Pr. 1. januar 2017 blev indledt et nyt forpagtningssamarbejde på Livø.

Forpagteren har en tydelig forretningside for øen, og skaber synlighed både om Livø og sig selv og ikke mindst aktivitetsniveauet på Øen.

Naturstyrelsen har i 2017 bidraget til synliggørelsen af Livø ved en samarbejdsaftale med VisitVesthimmerland, hvor der bl.a er produceret to små film om Livø, og øen er blevet disponeret gennem en række kampagner i Danmark og Holland, online markedsføring via VisitVesthimmerlands hjemmeside, facebook, adwords og nyhedsbreve. Dette samarbejde fortsættes i 2018 af den nye forpagter.

Det faldende besøgstal som er oplevet frem til 2017 er standset, og det er naturstyrelsens opfattelse at der med de igangsatte initiativer er basis for at udviklingen er vendt.

Der opleves et stigende besøg af lystsejlere og ikke mindst udenlandske turister. Det vil være afgørende at NST også fremadrettet kan samarbejde tæt med forpagterne, og understøtter og skaber rammer for nye aktiviteter.

 

Link til Livø Feriecenter

Link til VisitVesthimmerland