Grøn uge 2009

Grøn uge er en uge med en lang række natur- og friluftstilbud, som først og fremmest henvender sig til skoler og børnehaver i Gribskov Kommune, men også til unge og familier. En lang række organisationer, foreninger samt virksomheder bidrager med aktiviteter som på forskellig vis knytter sig til temaet "kongernes Nordsjælland" - den kommende nationalpark. Det betyder at nogle aktiviteter også tager udgangspunkt i kulturhistorie og samspillet mellem erhverv og natur og landskab. Arrangementet finder sted d. 12.-20. september.

Foto: Colourbox

Fakta om projektet

Tidsperiode

Afsluttes dec. 2009

Projekt titel

Grøn uge 2009

Ansøger for projektet

Det grønne dialogforum

Kontaktperson

Astrid Binderup Jørgensen

Deltagere i partnerskabet

Gribskov Kommune, Naturstyrelsen – Nordsjælland, Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Naturfredningsforening, Esrum Kloster og Møllegård, Nordsjællands Landboforening Tisvilde Lokalråd, Tilvilde Hegn Orienteringsklub, Kagerup Savværk, Gribskov Jagtforening, Dansk Pattedyr Forening, Dansk Entomologisk Forening, Foreningen Kong Valdemars Venner

Projektets samlede udgifter

615.000

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber

150.000

Medfinansiering fra Tips- og Lottomidlerne, Friluftsrådet

Ansøgt om 150.000

Frivillige arbejdstimer

456