Sillebro Ådal - grønne oplevelser

I Sillebro Ådal ved Frederikssund skal der skabes et bynært og multifunktionelt naturområde med rekreative aktiviteter og friluftsfaciliteter for børn, handicappede og andre naturglade borgere.

Formålet med projektet er at skabe et bynært og multifunktionelt naturområde, hvor der tilbydes forskellige rekreative aktiviteter og friluftsfaciliteter i Sillebro Ådal både for børn, handicappede og andre naturglade borgere.

Der etableres en handicaptilpasset natursti rund om grusgravssøen med fiskepladser, løbestier med indlagte udfordringer, shelters, bålpladser, mountainbikebaner og sansehaver. 

Ansøger for projektet: Frederikssund Kommune, Erhverv og Teknik

Kontaktperson: Elisabeth Joo Jeppesen 

Tidsperiode: projektet forventes afsluttet senest 1. december 2014

Deltager i partnerskabet:

  • Frederikssund Kommune - Kultur og fritid samt Sundhedsafdelingen
  • Cykelklubben C.K. Viking
  •  AUKcenter Højagergård
  • Produktionsskolen
  • Frederikssund Forsyning

 

Projektets samlede udgifter: 1.525.400 kr.

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber: 375.400 kr.  

Frivillige arbejdstimer: 650