Grønnestrand

Projektet drejer sig om faciliteter på et område med højt publikumstryk. Der opstilles infotavler, som formidler Grønnestrandfredningen, hvor der anvendes urokser i naturplejen. Der opstilles borde/bænke, affaldsstativ og en vandpost. Der gives kun adgang til området for cyklende/gående, da området afskæres mod vejen med natursten eller træstolper.

colourbox

Kommune : Jammerbugt

Ansøger : Jammerbugt Kommune

Tilskud bevilliget : 76.297 kr.

Projektet afsluttes senest : 31. december 2012