Grønt Flag - Grøn Skole

Projektet er et 3-årigt partnerskabsprojekt mellem Friluftsrådet, Undervisningsministeriet og Naturstyrelsen samt Biolog- og Geografforbundet.

Formålet er at udvikle Grønt Flag - Grøn Skole (GFGS) www.groentflag.dk som til også at omfatte undervisning i bæredygtig udvikling i danske grundskoler og på andre uddannelsesområder.

Grønt flag

Fakta om projektet

Tidsperiode

Afsluttes jan. 2012

Projekt titel

Grønt Flag - Grøn Skole

Ansøger for projektet

Friluftsrådet

Kontaktperson

Eigil Larsen

Deltagere i partnerskabet

Friluftsrådet
Undervisningsministeriet
Naturstyrelsen
Biologiforbundet
Geografforbundet

Projektets samlede udgifter

6.610.000 kr.

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber

2.203.335 kr.

Frivillige arbejdstimer

200 timer