Ørnbjerg Grundejerforening - naturpleje

Projektet handler om:

  • Oprejsning af en delvist tilgroet sø.
  • Skæring af siv i Hjertesøen langs bredden, idet sivene breder sig mere og mere ud i søen.
  • Delvis gendannelse af søen ved Ørnbjerg.
  • Nedskæring af pilebevoksning og flisning af grenaffald herfra langs bredden af den tilgroede sø syd for hjertesøen.
  • Nedskæring og flisning af uønsket bevoksning som gran, fyr, hyben og pil på det ca. 6 ha. store hede-, eng- og moseareal øst for Sarasvej, samt sletten mellem Sinnesvej og Sylviavej, samt tilplantning med hjelm på rydede områder i klitten.
  • Afbrænding af ca. 2 ha. græshede øst for Sarasvej med henbilk på, at få lyngen tilbage og dels for at fremme en mere varieret flora af lyselskende arter, så tilgroning med siv, højstauder og buske undgås.

Ørnbjerg grundejerforenings hjemmeside

UPDATE: Projektet er afsluttet.

Nedenfor ses et par billeder fra projektet.

Hedeafbrænding. Foto: Søren Dam

Østlig sø efter slåning. Foto: Søren Dam

 

Ansøger for projektet: Grundejerforeningen Ørnbjerg

Kontaktperson: Søren Dam

Tidsperiode: Projektet blev afsluttet den 1. juni 2012.

Deltagere i partnerskabet:

- Grundejerforening Ørnbjerg
- Jammerbugt Kommune

Projektets samlede udgifter: 43.248 kr.

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber: 21.624 kr.

Frivillige arbejdstimer: 200