Ørnbjerg Grundejerforening - skovpleje

Projektets formål er at gennemføre en mere gennemgribende skovepleje for at sikre en varieret flora og fauna. Skovplejen vil blandt andet bestå af tynding af nåletræer, beplantning af løvtræer og buske og tynding af sitkatræer omkring egetræerne. 

UPDATE: Projektet er afsluttet. Det blev gennemført i april 2014, hvor foreningen gennem plukfældning, rydning af mindre områder, flisning og nyplantninger har skabt betingelser for, at skoven og plantagen kan udvikle sig og bestå i de næste mange år. Under hele projektet har foreningen fået faglig vejledning af kommunens skovfoged.

Grundejerforeningen ØrnbjergPlantning af skovfyr. Foto: Søren Dam

 

Ansøger for projektet: Grundejerforeningen Ørnbjerg

Kontaktperson: Søren Dam

Tidsperiode: Projektet blev afsluttet i september 2014

Deltager i partnerskabet:

  • Grundejerforeningen Ørnbjerg
  • Jammerbugt Kommune

Projektets samlede udgifter: 38.365 kr.

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber: 19.183 kr.

Frivillige arbejdstimer: 176