Ørnbjerg Grundejerforeningen - skovpleje

Projektets formål er at gennemføre en mere gennemgribende skovepleje for at sikre en varieret fauna og flora. Skovplejen vil blandt andet bestå i tynding af nåletræer, beplantning af løvtræer og buske, og tynding af sitkatræer omkring egetræerne. 

Grundejerforeningen Ørnbjerg

Ansøger for projektet: Grundejerforeningen Ørnbjerg

Kontaktperson: Søren Dam

Tidsperiode: projektet forventes afsluttet senest 1. september 2014

Deltager i partnerskabet:

  • Grundejerforeningen Ørnbjerg
  • Jammerbugt Kommune

 

Projektets samlede udgifter: 38.500 kr.

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber: 19.250 kr.

Frivillige arbejdstimer: 165