Rådyrvænget Grundejerforeningen - genopretning af paddevandhul

Projektet omhandler oprensning af vandhullet nær ved Ravnsholt Overdrev og Ravnsholt Skov samt rydning af vedplanter i og omkring vandhullet. Formålet er at bevare en god paddelokalitet og sikre et større sammenhængende område, som er attraktivt for padder.   

UPDATE: Projektet er færdigt. Nedenfor ses et billede af vandhullet før og efter rydning af vegetation og oprensning.

Før rydning. Foto: Steen Winkler

Efter rydning. Foto: Steen Wink

 

Ansøger for projektet: Allerød Kommune

Kontaktperson: Anne Larsen  

Tidsperiode: projektet er afsluttet senest 1. april 2014

Deltager i partnerskabet:

  • Grundejerforeningen Rådyrvænget
  • Allerød Kommune

Projektets samlede udgifter: 57.200 kr.

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber: 28.600 kr.

Frivillige arbejdstimer: 56