Grynderup Sø

Genskabelse af Grynderup Sø, der har været afvandet siden midten af 1800-tallet, i den nordvestlige del af Salling.

Grynderup Sø og omkringliggende våde enge (410 ha), som tidligere blev afvandet, er nu genoprettet. Projektet er ét af de første naturgenopretningsprojekter i den særlige vand- og naturindsats under miljømilliarden og det er nu i den afsluttende fase og en indvielse er nært forestående.

Formålet er at reducere udledningen af kvælstof til Limfjorden og at danne bedre levesteder for fugle, dyr og planter samt at give nye friluftsmæssige oplevelsesmuligheder

Genopretning af Grynderup sø er sket ved at tre pumpelag er nedlagt og landkanaler og diger er sløjfet. Projekter under miljømiliarden gennemføres ved frivillige aftaler med lodsejerne. Størstedelen af projektområdet er derfor fortsat i privateje, mens Miljøministeriet har overtaget ca. 80ha af den nordligste del af området, hvor der forventes mest publikum.

Arealet er beliggende i Skive Kommunes nordvestlige hjørne mod Sallingsund. Afvandingen af området blev igangsat i midten af 1800-tallet og afsluttet i midten af sidste århundrede. Herefter har det været anvendt som landbrugsjord.

Projektet er i samarbejde med lodsejerne, Skive Kommune, FødevareErhverv, lokale interessenter og brugere, hvor der undervejs har været lodsejermøder, arbejdsgruppeaktiviteter og et offentligtmøde.

Projektet er ét af de første naturgenopretningsprojekter i den særlige  under miljømilliarden.
Grynderup Sø har været afvandet siden midten af 1800 tallet og anvendes til landbrugsproduktion.


Pressemeddelelser