Arbejdsgruppen

I forbindelse med udarbejdelse af den tekniske forundersøgelse i 1999 nedsatte Viborg Amt en brugegruppe bestående af lodsejerrepræsentanter, planlæggere fra Sallingsund og Sundsøre kommuner samt teknikere fra Viborg Amt.

I september 2006 indkaldte Naturstyrelsen, Feldborg denne gruppe til et møde d. 8 september. Konklusionen på mødet var, at der var muligheder for at genoptage projektet.

Efter at miljøminister Connie Hedegaards d. 9. februar 2007 gav grønt lys til at forsøge at få projektet gennemført afholdtes d. 28. februar et nyt møde, hvor det videre arbejde blev drøftet. Det blev bl.a. besluttet, at der snarest skulle holdes et lodsejermøde (sket 14. marts 2007), og at der skulle gennemføres en ajourføring af den ejendomsmæssige forundersøgelse fra 1999, påbegyndt 14. marts 2007.

Arbejdsgruppens medlemmer er:

Tilhørssted navn adresse post nr.
skive kommune Arne Kirk Anlægsgade 34 7870 Roslev
skive kommune Jørgen G. Nielsen Anlægsgade 34 7870 Roslev
  Kris Thorhauge Bystedvej 44 7870 Roslev
  Svend Fredholm Grynderupvej 44 7870 Roslev
  Eilif Bilstrup Jensen Grynderupvej 65 7870 Roslev
  Frede Jespersen Nissumvej 32 7870 Roslev
  Claus Clausen Vestergård, Vrouevej 8 7870 Skive