Ejendomsmæssig Forundersøgelse

Strukturdirektoratet har for Viborg Amt i 1999 udarbejdet en ejendomsmæssig forundersøgelse for at belyse mulighederne for at genskabe Grynderup Sø som et vådområdeprojekt i henhold til vandmiljøplan II.

Strukturdirektoratet konkluderede dengang at det helt overvejende flertal af lodsejerne er interesserede i, at søprojektet kunne gennemføres og at mulighederne for at købe puljejord og gennemføre en jordfordeling generelt så ud til at være gode.

Nu da projektet søges genoptaget i 2007 er det besluttet, at lave en ajourføring af den 8 år gamle ejendomsmæssige forundersøgelse for at klarlægge lodsejernes nuværende behov og ønsker. Ajourføringen gennemføres af Direktoratet for FødevareErhverv og forventes afsluttet i maj måned 2007.

Kristian Gadegaard fra Direktoratet beskrev ved lodsejermødet d. 14. marts 2007 i Duruphallen hvordan forundersøgelsen gennemføres.

Se powerpointmateriale fra Kristian Gadegaards indlæg på mødet.

Læs ejendomsmæssig forundersøgelse fra maj 2007, Direktoratet for FødevareErhverv.