Pressemeddelelse: Ida Auken indvier Grynderup Sø

Miljøminister Ida Auken vil tirsdag den 7. august kl. 15.30 indvie Grynderup Sø og det omlæggende vådområde som en del af sin sommertur.

Efter 150 år som landbrugsjord har Salling nu fået Grynderup Sø tilbage, og det markerer miljøministeren ved at besøge vådområdeprojektet, hvor hun blandt andet vil navngive trækfærgen, som er en del af stisystemet omkring søen.

Projektet er etableret ved frivillige aftaler med lodsejerne og i samarbejde med Skive Kommune, interessenter og brugere samt FødevareErhverv. Finansieringen er kommet fra Den Særlige Vand- og Naturindsats, også kaldet Miljømilliarden, som regeringen lancerede i 2006 og af Vandmiljøplan II-midler.

Pumper afvandede søen

Grynderup Sø Vådområdeprojektet omfatter ca. 410ha i Skive Kommunes nordvestlige hjørne, hvoraf ca. 150ha er sø med en lang og bugtet bredzone og omkringliggende våde engjorde.

Den oprindelige Grynderup Sø blev afvandet i midten af 1800-tallet og de indvundne arealer blev efterfølgende anvendt til landbrugsdrift.

Arealerne blev holdt tørre af pumper, men i dag er alle pumper og dræn sat ud af funktion, og resultatet er en sø og vådområde med en vandstand en meter over Limfjordens daglige vande.

Det primære formål med genopretningen er at reducere udvaskningen af kvælstof til Limfjorden (beregnet reduktion på 86 tons/år), og genskabe levesteder for flora og fauna samt forbedre naturoplevelsesmulighederne

Tidligere Miljøminister Ida Auken indvier Grynderup Sø Vådområdeprojekt tirsdag den 7. august kl. 15.30.

Udover ministerens tale, vil der være taler af:

  • Borgmester Flemming Eskildsen, Skive Kommune
  • Udvalgsformand Anders Bøge, Skive Kommune
  • Lodsejerrepræsentant Kris Thorhauge

I forbindelse med indvielsen vil der være lidt godt til ganen og mulighed for at deltage i en tur rundt om den nordlige del af søen, ca.4 km, med en naturvejleder fra Naturstyrelsen.