Teknisk forundersøgelse

I 1. halvår af 1999 har firmaet PV NATUR & MILJØ RÅDGIVNING for Viborg Amt gennemført en teknisk forundersøgelse, som belyser mulighederne for gennemførelse af et vådområdeprojekt ved Grynderup Sø.

Resultatet heraf fremgår af rapporten ”Grynderup Sø, august 1999” med sammendrag og tilhørende kortbilag.

Bilag :

11.0 Bilag_tekskbilag_5stk_Grynderup.pdf

Suplerende bilag til forundersøgelsen:

Grynderup_Projektområde_arbejdskort2009.pdf

Bilag1_311209.pdf

Projektafgrænsning ved Bysted Bro

Grynderup Sø Ref fra møde 05112009.doc

Rapport_udkast081009_mbilag.pdf