Tidsforløb

2.  Hovedmilepæle

(Fra projektindstilling eller seneste revision)

Fase*

Milepæle

Slutdato

planlagt

Gennemført/planlagt

dato

Ændring

ønsket

Forberedelse 0

VMP II projekt - forundersøgelse

1999

Forberedelse 1

Milepæl 1: Informationsmøder afholdt

Maj 2007

Erhvervelse

Milepæl 2. Ejendomsmæssig for­un­dersøgelse færdig

Maj 2007

Milepæl 3. Erhvervelser foreta­ges

Foregår fra maj 07

Jordfordeling

Milepæl 4. Indledende jordfordelingsmøde

4. april 2008

Skæringsdato for jordfordeling

Milepæl 5. 1. jordfordeling

1. nov. 2009

Milepæl 6. 2. jordfordeling

1. november 2010

Nedsættelse af arbejdsgruppe vedr. friluftslivet

Milepæl 7:

Milepæl 8:

14. april 2008

17. februar 2009

Planlægning af placeringen af friluftsmæssige foranstaltninger

Milepæl ):

24. august 2008 – februar 2009

Jordfordeling

Milepæl 10: Beslutning om prisen for tekst 100 jord i 1. jordfordeling

4. sept 2008

Milepæl 11. Lodsejerønskerunde

18.-19. februar 09

Milepæl 12: Beslutning om prisen for tekst 100 jord i 2. jordfordeling

8. jan. 2010

Budget

Milepæl 13: Ansøgning til SNS, Centralt om anlægsmidler

Okt. 2009

Anlæg

Milepæl 14: Detailprojektering ud­budt

Febr.  2010

Milepæl 15: Detailprojektering igangsættes

Mar.  2010

Milepæl 16: Myndighedsansøgning

Jan-maj 2010

Milepæl 17: Kontrakt med entreprenør indgået

Okt. 2010

Milepæl 18: Anlægsarbejder

Apr. - Nov. 2011

Milepæl 19: Etablering af rekreative foranstaltninger

maj 2012

Formidling

Milepæl 20:

Jun 07- maj 2011

Milepæl 21: Annocering i hht. Århuskonventionen

Marts 2008

Milepæl 22: Afholdelse af offentligt møde (Århus Konventionen)

5. marts 2009

Milepæl 23: Indsigelsesfrist (Århus Konventionen)

1. maj 2009