Gudenådalen Vådområdeprojekt - Realisering


Naturstyrelsen genskaber i samarbejde med Aage V. Jensens Naturfond og Randers Kommune store vådområder med græssede enge, åbne vandflader, rørskov og krat langs Gudenåen mellem Langå og Randers.
Formålet er at fjerne kvælstof fra Gudenåens vand, til gavn for Randers Fjord og havmiljøet. Samtidig forbedres levevilkårene for en lang række fugle- og dyrearter og borgerne får mulighed for gode naturoplevelser.

Projekterne begyndte med Vorup Enge som blev sat under vand i 2004. Siden er der gennemført jordfordelinger og de private ejere har enten solgt jorden eller fået pålagt en vådområdedeklaration mod erstatning.

Et fremtidscenarie - Væth Enge under vand
Væth Enge oversvømmet, februar 2007

Væth enge var det næste projektområde, her blev åens vand lukket ind i engen i 2007.
Fra 2009 har der været arbejdet i Hornbæk Enge, her forventes projektet færdigt i sommeren 2011.
Stevnstrup Enge og Midtbæk er lavbundsområder uden pumpelag.
Stevnstrup ejes af en række private lodsejere sammen med staten. Midtbæk er solgt til en privat landmand med deklaration om naturgenopretning kan gennemføres.


De nye vådområder mellem Langå og Randers

Haslund Værum Enge.
Jordfordelingen er afsluttet i 2010, det 230 ha. store projektområde er herefter delt i 4 afsnit.
Øst for motorvejen er 25 ha. solgt til AVJF. Der planlægges et nyt dige ved motorvejen og åbning af diget mod Gudenåen.
140 hektar i Haslund Engen ejes af staten. Der pumpes fortsat, men kun til en vanddybde, der muliggør høslæt om sommeren.
Vest for jernbanen skal ca. 15 ha. ved Kallehavegård fortsat pumpes tørt, så rideskolen med tilhørende græsarealer ikke påvirkes af projektet.
Længst mod vest er Værum Ø. på ca. 50 ha. pålagt vådområdedeklaration og solgt til en privat køber. Der planlægges anlæg af dige på markvejen mellem Kildehusvej og Gudenåen. Herefter etableres åbninger i ådiget, så Gudenåen igen uhindret kan oversvømme arealet ved højvande.

NST, Aarhus har givet VVM-tilladelse til projektet. Projektbeskrivelse kan læses her :

Status for projekterne

Væth Enge
Anlægsarbejdet er afsluttet i efteråret 2007.
Hornbæk Enge
Anlægsarbejdet er igangsat i september 2008 og forventes afsluttet i 2010.

Læs nyhedsbrev - juni 2009
Læs nyhedsbrev - oktober 2009
Læs nyhedsbrev - maj 2010
Læs nyhedsbrev - august 2010
Læs nyhedsbrev - oktober 2010
Læs nyhedsbrev - juni 2011

Se seneste referat fra møde med følgegruppen for vådområdeprojekterne (pdf, 30 KB)

Referat af møde i følgegruppe for VMP II projekterne i Væth Enge, Hornbæk Enge og Haslund-Værum Enge den 13. januar 2010

Links