Genopretningsprojekterne - en statusoversigt


Væth Enge
Dec-07: Anlægsarbejdet er sat i gang i juli 2007 og afsluttet i efteråret.
Hornbæk Enge
Maj-08: Anlægsarbejdet ventes igangsat september 2008 og afsluttet efterår 2009.
Midtbæk og Stevnstrup Enge
Maj-08: Naturstyrelsen har erhvervet ca. 130 ha. ved jordfordelinger i 2006 og 2007.
En ny jordfordeling med henblik på erhvervelse af resterende engarealer pågår i 2008.
Haslund-Værum Enge
Dec-07: En jordfordeling kører i 2008. Detailprojektering og anlægsarbejde vil hvis alt går godt kunne sættes i gang i 2009 og afsluttes i 2010.

Allingå-projektet
Nov-07: Naturstyrelsen – Aarhus har udfærdiget VVM-redegørelsen for projektet. Idé-fasen er fremlagt midt i november for offentligheden. Du kan læse udkastet og noget om processen på Naturstyrelsen – Aarhus' hjemmeside.
Sideløbende med dette er det indledt en proces med jordfordeling.