Vådområdeprojektet ved Gudenåen, august 2010

Baggrunden for projektet er ønsket om at lade Gudenåens vand brede sig ind over engene langs åen, som vandet har gjort i århundreder inden pumpelag og diger blev etableret.

Aktiviteten i humusjorden på engene betyder at der fjernes kvælstof fra vandet og tilmed får borgerne i området masser af ny, god natur omkring vådområdet.

Inden vi slipper åen fri, skal der laves diger omkring motorvejen og kolonihaverne ved Vasen.
Opbygningen af digerne stødte ind i vanskeligheder, den bløde bund kunne ikke bære den store vægt af de tilkørte jordmængder og digerne sank visse steder dybt ned i mosen under engene.

Langt om længe ser det nu ud til vore anstrengelser for at bygge digerne op til en højde på 2,30 meter lykkes. Den glædelige udvikling betyder at vi kan færdiggøre digerne med en sti langs digekronen og udså græs på siderne.

Digekronen på det næsten færdige vestdige

Digekronen på det næsten færdige vestdige. Der udlægges stabilgrus så stierne bliver af fineste kvalitet. Motionister, mountainbikes og hundeluftere færdes allerede hjemmevandt på den nyoplagte jord. Der bliver mindre arbejde med vask af sko, cykler og hunde, når vi nu får lavet stien færdig med et godt lag grus.

Næste opgave i projektet bliver etablering af broer og åbninger i diget langs åen. Fra motorvejen og vestpå ud til fladbro skal der laves 10 åbninger med en fin og solid bro af egetræ henover.

Øst for motorvejen, ind mod byen, laves 6 åbninger med stålrør under stien. Åbningerne kan nærmest sammenlignes med fodgængertunneler, så der bliver fin pasasage for såvel åens vand som områdets rige fauna ind og ud af engene.

Vi forventer dog ikke at kunne etablere åbningerne med stålrør før foråret 2011.

Engen set fra det vestlige dige

Engen set fra det vestlige dige. Vandet i engen er regnvand og trykvand fra bakkerne i Hornbæk, som ikke længere bliver pumpet ud i åen. Fuglene har for længst taget de nye muligheder i brug og menneskene som passerer på Pramdragerstien ser også ud til at nyde det.