Vådområdeprojektet ved Gudenåen, juni 2009

Anlægsarbejdet i Hornbæk Enge er nu i en fase med mange forskellige aktiviteter.
De træer som forventes at blive sat under vand er fjernet og gør en sidste gavn som co2 venligt brændsel.

Der skal udgraves bassiner til regnvand ved Vasen og ved motorvejen. Foruden at fungere som opsamlingssteder for regnvand, bliver der også et par fine små søer ud af det.
Søernes vandstand holdes passende lav ved at pumpe vandet ud i engene udenfor diget.

I den østlige del af engen bliver der skrabet jord sammen til en fugleø på ca. ½ hektar. Når vandet vender tilbage i engen, kan fuglene bygge rede på øen i fred for ræven.

Opbygning af diger er fortsat den største opgave og vi har nu fået langt det meste jord kørt ud, men det kniber et par steder med at den bløde engjord kan bære vægten.

Indtil digerne er stabile, ønsker vi ikke at tage chancer for en oversvømmelse af engen med vandet fra åen.
Risiko for en hurtig oversvømmelse opstår som bekendt når vi begynder på anlæg af broer og rørforbindelser i ådiget.

Det er planen at digerne skal stå færdige sidst på sommeren 2009 og etablering af forbindelser mellem åen og engene skal ske i sommeren 2010.
Fremrykning af tidsplanen og færdiggørelse allerede i år, som vi håbede på i foråret, bliver altså alligevel ikke til noget.

Pramdragerstien bliver nu repareret efter kørslen med skovmaskiner er afsluttet. Der lægges et lag grus på stien så den igen kan fungere som cykel- og gangsti for de mange der holder af at færdes i området.