Nyhedsbrev juni 2011 - Hornbæk Enge

Etableringen af de nye vådområder er nu i sidste fase.

Vi har lavet diger af mere end 130.000 kubikmeter jord. Digehøjden 2,30 meter over havet, der er afsluttet med et lag muld og der er udsået græs.
Øverst på digerne er etableret stier for gående og cyklende færdsel.

Vest for motorvejen blev der i 2010 etableret 10 åbninger ud mod Gudenåen. Solide broer af egetræ sikrer adgangen til at krydse åbningerne.

I foråret 2011 er der lagt 5 par tunnelrør som skal forbinde engene med Gudenåen på østsiden af motorvejen.
Vi forventer at afslutte arbejdet med tunnelrørene i uge 24.
Pumpestationen bliver nedrevet og i uge 25 åbnes for vandet til den sidste del af Hornbæk Enge.

Tunnelrør - Hornbæk Enge Vi er således ved at kunne se enden på det store anlægs-arbejde.
Hornbæk Enge ejes af Aage V. Jensens Naturfond, som fremover vil stå for driften med græssende kreaturer.
Randers Kommune vil vedligeholde stisystemet på digerne og langs åen.
Projektet bidrager herefter til endnu renere vand i Gudenåen og borgerne tilbydes rige muligheder for motion og naturoplevelser i endnu et herligt naturområde tæt på byen.

Med venlig hilsen
Naturstyrelsen Kronjylland