Vådområdeprojektet i Hornbæk Enge, maj 2010

Naturstyrelsen skal bl.a. etablere nye diger og forberede at Gudenåen igen breder sig naturligt.

Vi har lavet diger af mere end 100.000 kubikmeter jord. De fleste steder er digehøjden 2,30 meter over havet, der er afsluttet med et lag muld og der er udsået græs.

Desværre er underlaget meget ustabilt midt i engen langs den gamle pumpekanal.
Vores rådgivere anbefaler nu udlægning af jord i 30 cm. Lag af gangen.
Færdiggørelsen af digerne går derfor langsomt, medens undergrunden opbygger styrke til at bære den tunge vægt af digerne.

Før digerne er færdige kan vi ikke starte på etablering af broer og rørforbindelser i diget langs åen.
Heldigvis giver området allerede nu masser af muligheder for at opleve naturen langs Gudenåen fra de mange veje og stier.

Vi forbereder os på at anlægsarbejdet kan strække sig helt ind i 2011.

Vest for Motorvejen har vi i vinter haft en stor flot sø, nærmest en meter højere end åens vandstand. Den er nu drænet tilbage til samme vandstand som åen, så vi kan komme videre med anlægsarbejdet.
Der er etableret nye pumper ved Vasen og ved motorvejen, som fremover skal sikre at vandet ikke laver skader på anlæggene.

Med venlig hilsen
Naturstyrelsen – Kronjylland