Vådområdeprojektet ved Gudenåen, okt 2009

Naturstyrelsen etablerer bla. nye diger for at forberede engarealerne, så Gudenåen igen kan brede sig naturligt. Her er status for anlægsarbejdet oktober 2009.

2. etape af anlægsarbejdet er ved at være afsluttet, vi har lavet diger af 100.000 kubikmeter jord. De fleste steder er digehøjden 2,30 meter over havet, der er afsluttet med et lag muld og der er udsået græs.

Desværre er underlaget meget ustabilt midt i engen langs den gamle pumpekanal. Her er digerne ikke færdige, de synker blot ned i dyndet hver gang vi udlægger ekstra jord.

Vores rådgivere anbefaler nu en pause og derefter kun udlægning af små mængder jord ad gangen. Forhåbentlig kan vi afslutte digebygningen næste sommer, men før digerne er færdige kan vi ikke starte på etablering af broer og rørforbindelser i diget langs åen.

Trækstien på ådiget har fået ekstra grus og Randers Kommune har tromlet overfladen, så der kan cykles og løbes i den flotte natur.

Udsigt fra Pramdragerstien Ved vasen har vi udgravet en sø til opsamling af regnvand. Etablering af en tilsvarende sø vest for motorvejen afventer at diget er stabilt og færdigt.

Med venlig hilsen

Naturstyrelsen – Kronjylland

  • Link til naturprojektet i Gudenådalen , som projektet i Hornbæk Enge er en del af.