Hornbæk Enge - Efterår 2010

Anlægsarbejdet er gået godt i 2010. Digerne er nu alle lavet færdige, vi mangler kun lidt afretning med grus som gennemføres til foråret.

Vest for motorvejen er der etableret 10 nye træbroer på pramdragerstien og Gudenåens vand strømmer nu frit ind og ud af vådområdet.

Den vestlige del af projektet er således ved at være afsluttet.

Mod øst, mellem motorvejen og Vasen, mangler vi at etablere 6 par tunneller af stålrør og fjerne pumpestationen. Dette arbejde gennemføres i foråret 2011 og vi skulle således være helt færdige med projektet til sommerferien i 2011.