Gudenåens sidedale

Mollerup maj 2017

 

Projektbeskrivelse

Naturstyrelsen Søhøjlandet afsluttede i foråret 2017 vådområdeprojekt Gudenåens Sidedale, der har til formål at reducere tilledningen af kvælstof til vandmiljøet og derved forbedre vandkvaliteten i Randers Fjord. Projektet vil resultere i en årlig fjernelse af 1,4 tons kvælstof. 

Projektområdet er beliggende i den østlige del af Silkeborg kommune mellem Linå og Mollerup. Der er et godt kik over projektområdet fra Linåvej.

Et område på ca. 7 ha er taget ud af omdrift og der er etableret 2 søer samt en mindre paddesø. Områderne skal fremover henligge i natur som sø, eng eller sjapvand. 

Grundlaget for at kunne realisere projektet er en række frivillige aftaler med de berørte lodsejere.

 

Projekt finansiering

Projektet finansieres af EU og Miljø- og Fødevareministeriets landdistriktsprogram

Læs mere om: Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne