Køge Bugt - Isefjorden: Gudernes Stræde, ringruter

Udvidelse af projektet  ”Gudernes Stræde” -  som blev gennemført i 2009-2010 som et Grønt Partnerskab - med ca. 15 nye ”ringruter” eller ”sløjfer”, således at det ca. 65 kilometer lange stiforløb fra Køge bugt til Isefjorden bliver brugervenligt.

Dette forudsætter et betydeligt forøget antal vejviser- og fortællepæle, et helt nyt kortgrundlag, opsætning af scannemærker på alle pæle, forbedring af hjemmeside, tilpasning til ”Friluftsguiden”, og i mindre omfang visse tekniske indretninger som stenter,  eller planker på våde områder.

colourbox

Ansøger for projektet: Danmarks Naturfredningsforening

Kontaktperson: Bertil Jacobi

Tidsperiode: Projektet afsluttes senest 1. august 2013

Deltagere i partnerskabet:

  • Danmarks Naturfredningsforening
  • Lejre Kommune
  • Roskilde Kommune
  • Solrød Kommune
  • Greve Kommune
  • Naturprojekt Skjoldungelandet, Lejre
  • De lokalhistoriske foreninger i Lejre, Solrød og Greve

Projektets samlede udgifter: 250.000 kr

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber: 125.000 kr

Frivillige arbejdstimer: 300