Køge Bugt - Isefjorden: Gudernes Stræde

En stiforbindelse der fra Køge Bugt til Isefjorden, der følger oldtidslandskabet og dets kulturhistorie.

Projektet Gudernes stræde er en stiforbindelse fra Køge Bugt til Isefjorden, som følger oldtidslandskabetog dets kulturhistorie. Stien er inspireret af Martin A. Hansen, der i et essay om Gudernes Stræde har påvist oldtidsvejforbindelsen med en sammenhængende gudedyrkelse langs stiens forløb i landskabet.
Den passerer oldtidshøje, kirker, små landsbyer samt naturperleri området.
Stien vil være til såvel fodgængere som cyklister, dog vil en del af stien kun være til fodgængere. Den følger hovedsagligt eksisterende stier og veje.

Langs ruten vil der blive opsat pæle med en fortælletekstom de historiske og naturmæssige oplevelser.

Anden fase af projektet vil bla- arbejde med elektronisk formidling af ruten - i form af GPS, mobiltelefoni og hjemmeside.

Foto: Colourbox

Fakta om projektet

Tidsperiode

Afsluttes dec. 2009

Hjemmeside

gudernesstraede.dk

Projekt titel

Gudernes Stræde

Ansøger for projektet

Danmarks Naturfredningsforening

Kontaktperson

Bertil Jacobi

Deltagere i partnerskabet

DN's afdelinger i Lejre, Roskilde, Solrød og Greve
Lejre kommune
Roskilde kommune
Solrød kommune
Greve kommune
Historisk forening i Lejre, Hvalsø og Bramsnæs

Projektets samlede udgifter

575.000 kr.

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber

250.000 kr.

Frivillige arbejdstimer

700 timer