Øhavsstien og Havkajak - guidebøger

Der bliver udgivet 2 guidebøger om hhv. Øhavsstien og om havkajaksejlads i Det sydfynske Øhav.

Guidebogen om Øhavsstien synliggør de nye oplevelser og aktiviteter, som den nye 220 km lange rekreative sti giver befolkningen.

Guidebogen om havkajaksejlads skal motivere folk til at søge de friluftsoplevelser, som venter i Det sydfynske Øhav. Bogen oplyser om områdets natur, og dirigerer sejlerne rundt til Øhavets oplevelser, uden at påvirke de mest sårbare naturområder.

Foto: Naturturisme

Fakta om projektet

Tidsperiode

2008

Projekt titel

Guidebøger om havkajak og Øhavsstien

Ansøger for projektet

Naturturisme I/S

Kontaktperson

Rico Boye Jensen

Deltagere i partnerskabet

Naturturisme består af 4 kommuner, turisterhvervet og Region Syddanmark.

Projektets samlede udgifter

650.000 kr

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber

325.000 kr

Medfinansiering fra Tips- og Lottomidlerne, Friluftsrådet

222.000 kr.

Frivillige arbejdstimer

240 timer