Guldbækkens ådal - Guldbækstien

Første etape af en natursti (Guldbækstien) i Guldbækkens ådal mellem Svenstrup og Godthåb, Aalborg Kommune.

Formålet er at etablerer en trampesti for offentligheden i et flot, bynært naturområde. Guldbækken er beliggende i en mindre ådal i landskabelig forbindelse med den større Østerå mod øst.

Guldbækstien skaber stiforbindelse mellem det fredede Godthåb Hammerværk med vanddrevne maskiner og Østeråstien, der har forbindelse til Aalborg centrum.

Guldbækstien

Fakta om projektet

Tidsperiode

Afsluttes sep. 2008

Projekt titel

Guldbækstien

Ansøger for projektet

Svenstrup Samråd

Kontaktperson

Jørgen Balslev Hansen

Deltagere i partnerskabet

Svenstrup Samråd
Aalborg Kommune

Projektets samlede udgifter

504.000 kr.

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber

179.000 kr.

Medfinansiering fra Tips- og Lottomidlerne, Friluftsrådet

22.000 kr.

Frivillige arbejdstimer

100 timer