Guldbækstien projekt 2

Projekt etape 2 af Guldbækstien, en trampesti, i et bynært flot naturområde. Hele Guldbækstien (4 etaper) anlægges i en ådal, hvorved der skabes en ny stiforbindelse med højt naturindhold mellem det fredede Godthåb Hammerværk i vest og Østeråstien med forbindelse til Aalborg centrum i øst.

Etape 2 går gennem en tidligere græsset eng, som nu er ret våd, da engbunden er "brændt sammen" vegetationen er domineret af høje sumpplanter. Passage er kun mulig hvis der etableres en plankesti/boardwalk på pæle gennem en stor del af området.

Fakta om projektet

Tidsperiode

Afsluttes sep. 2009

Projekt titel

Guldbækstien, etape 2

Ansøger for projektet

Svenstrup Samråd

Kontaktperson

Jørgen Balslev Hansen

Deltagere i partnerskabet

Svenstrup Samråd, Aalborg Kommune

Projektets samlede udgifter

440.000 kr.

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber

200.000 kr.

Medfinansiering fra Tips- og Lottomidlerne, Friluftsrådet

77.500 kr.

Frivillige arbejdstimer

60 timer