Skovrejsningsrådet i Gulddysse Skov - medlemmer

Roskilde Kommune:

Gundsømagle Landsbyråd:

Egnshistorisk Forening i Gundsø:

Grundejerforeningen Pileparken:

Dansk Familielandbrug:

Danmarks Naturfredningsforening:

Danmarks Idræts-Forbund:

Friluftrådet:

Naturstyrelsen – Midtsjælland